Veel ervaring, ondernemende passie, hoge kwaliteit en top teamwork.

Wij spreken de taal van ondernemers en investeerders en leveren topservice voor onze opdrachtgevers.

Sancovia — Services

Sancovia ondersteunt bedrijven en investeerders bij opvolgingsvraagstukken, M&A transacties en buy & build strategieën. Onze unieke hands-on partnerbenadering, waarbij de partners actief voor de klant werken en persoonlijk het grootste deel van het werk voor de transactie voorbereiden, zorgt voor topkwaliteit, een hoge mate van efficiëntie en maximaliseert de kans op een succesvolle transactie. Onze vele tevreden klanten bevestigen dat deze aanpak de juiste is.

 

M&A

De beweegredenen achter een bedrijfsverkoop zijn talrijk. De verkoper kan op zoek zijn naar een financieel sterke partner voor groei of wil een strategische heroriëntatie doorvoeren, gecreëerde bedrijfswaarde realiseren of opvolging plannen. Veel bedrijven staan daarom voor de uitdagende taak om, door middel van een passend opvolgingsplan of een bedrijfsverkoop, de toekomstige ontwikkeling en het voortbestaan van het bedrijf op lange termijn veilig te stellen, evenals de banen van de werknemers.

Wij geven u uitgebreid advies en laten u objectief en in een geest van partnerschap zien welke opties voor u en uw bedrijf in uw individuele situatie denkbaar zijn.
Onze bijzondere kracht ligt in onze langdurige klantrelaties met strategisch georiënteerde kopers uit de industrie, investeringsmaatschappijen, family offices en particuliere investeerders.

Meer dan 135 succesvolle projecten bevestigen onze op partnerschap gebaseerde aanpak. Onze kennis van de specifieke criteria en investeringsstrategieën van potentiële partners en investeerders stelt ons in staat om de "juiste" partner en investeerder voor uw bedrijf te vinden. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijf in goede handen is, dat het goed beheerd blijft en dat u het actief kunt blijven vormgeven zolang als u wilt.

Neem contact met ons op

Sancovia — M&A
Buy & Build

Buy & Build

Wij ondersteunen portefeuillebedrijven van investeerders en strategen bij de implementatie van hun buy & build-strategieën.

Om specifieke investeringsstrategieën efficiënt te ondersteunen, bieden we exclusief, branchegericht advies voor gericht zoeken naar potentiële add-on investeringen en de initiële aanpak. De exclusiviteit die voortvloeit uit de directe benadering vormt een belangrijke waarde factor voor alle deelnemers.

We identificeren methodisch in de gedefinieerde focus sectoren de specifieke bedrijven en ondernemers die het beste passen bij de investeringsstrategie van de klant. De belangrijkste investeringsargumenten voor beleggers worden vanaf het begin meegenomen in onze activiteiten.

We maken marktanalyses, voeren directe benaderingen uit, presenteren tijdig acquisitiemogelijkheden, organiseren managementbijeenkomsten en verzamelen de eerste relevante informatie voor het bepalen van de aankoopprijs.

Natuurlijk ondersteunen we u ook bij uw buy & build-strategieën voor reeds bestaande portefeuillebedrijven. Ons team wordt gekenmerkt door een hoog niveau van efficiëntie, snel en economisch werken en het creëren van exclusiviteitssituaties.

Neem contact met ons op

Transaction Services

Financiële due diligence aan de kant van de koper en een financieel feitenboek aan de kant van de verkoper zijn essentiële onderdelen voor het succes van bedrijfstransacties. Ons team beschikt over uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van transactiediensten (Big4-expertise) en voert een financiële due diligence of het opstellen van een financieel feitenboek efficiënt, professioneel en snel uit met onze unieke hands-on partneraanpak. Dit wordt weerspiegeld in talrijke vervolgopdrachten van onze cliënten.

Financiële due diligence

Financiële due diligence is zowel een sleutelcomponent voor de koper om het succes van een zakelijke transactie te verzekeren, als een noodzakelijke vereiste voor het verkrijgen van adequate bankfinanciering.

Wij kunnen putten uit jarenlange relevante ervaring op het gebied van financiële due diligence trajecten. Onze partners hebben tientallen jaren ervaring in het werken voor Big 4-bedrijven en zorgen voor een efficiënte, snelle financiële due diligence op een hoog kwaliteitsniveau. Kernanalyses zoals genormaliseerde winsten, kasstromen, nettoschuld, gemiddeld werkkapitaal en plausibiliteitscontroles voor businessplannen, evenals het opstellen van red flags en ‘bankable’ rapporten, zijn voor ons vanzelfsprekend. Ook helpen wij u bij het inbouwen van de verkregen informatie in een model en de SPA en ondersteunen wij u bij het zoeken naar oplossingen in verband met de voorgenomen transactie.

Financieel Factbook

Wij ondersteunen u bij de verkoop van uw bedrijf door een financieel factbook op te stellen waarin alle voor de transactie relevante financiële informatie over de winst- en verliesrekening, balans, cashflow, businessplan en aangepast resultaat wordt gepresenteerd in overeenstemming met de vereisten van de investeerders.

Ook assisteren we het management intern bij belangrijke afstemmingstrajecten met managers/afdelingshoofden, kerneisen ten aanzien van documenten, de dataroom, de verificatie van aannames voor het businessplan en eventueel noodzakelijke like-for-like presentaties in de historie, evenals ondersteuning met analyses voor SPA-onderhandelingen en financiële argumentatiehulpmiddelen en trading updates tot aan de afsluiting.

Neem contact met ons op

Sancovia — Transaction Services

Laatste transacties

M&A
mei 2024
M&A
april 2024
M&A
april 2024